Perhekoti Honkaranta Oy tarjoaa kuudelle (6) sijoitetulle lapselle ammatillista perhehoitoa.

Perhekotivanhempina toimii Toni Tolsa ja Sanna Akkala. Molemmat ovat koulutukseltaan sosionomi AMK ja molemmilla pitkä sosiaalihuollon kokemus, erityisesti lastensuojelusta.

Perhekoti on tarkoitettu 0-12 vuotiaille lapsille, joilla on käytöshäiriöitä, psyykkistä oireilua, koulunkäyntiä tai muuta tuen tarvetta.

Perhekoti Honkarannassa kaikki lapset ovat osaa perhekodin perhettä. Jokaisen lapsi nähdään yksilöinä, joilla on omat tarpeensa. Perhekoti Honkarannan arjessa korostuu yhteinen tekeminen ja toiminnallisuus, erilaisten virikkeiden tarjoaminen lapsille.

Perhekoti Honkarannassa tehdään yhteistyötä lasten vanhempien (jotka voivat myös yöpyä Honkarannassa), sosiaalityöntekijän ja muiden tahojen kanssa. Perhekodissa tuetaan, että lapsi tapaa sosiaalityöntekijäänsä.


Perhekoti Honkaranta Oy, Pääskyntie 1, 38800 Jämijärvi, Puh. 040-5209767